Cá tươi mỗi ngày

350.000 
100.000 
200.000 
150.000 

Các loại tôm - cua - mực tươi ngon

450.000 
250.000 
800.000 
450.000 
120.000 
800.000 
500.000